Čo vidieť

Orava je najsevernejší región Slovenska s malebnou prírodou, historickými a technickými pamiatkami, zachovalou vidieckou architektúrou, tradičnou gastronómiou a miestom mnohých kultúrnych podujatí zameraných na ukážky folklóru, remesiel a miestnych tradícií.

Zuberec je hornooravská obec právom považovaná za bránu do pohoria Roháčov, západnej časti slovenských Tatier. Jej jedinečná poloha ponúka v každom ročnom období iný pohľad na ich majestátne končiare.

Čo vidieť v Zuberci a v blízkom okolí

Múzeum oravskej dediny

Toto múzeum v prírode sa nachádza len 6 km za obcou. Jeho úlohou je priblížiť návštevníkom objekty ľudovej architektúry a ich zariadenie. Snaží sa ukázať vnútorné usporiadanie sídel a ich vonkajšie prostredie – polia, lúky, pasienky, ktoré súviseli s obživou. Je dejiskom mnohých kultúrnych podujatí, ktoré približujú dianie na oravskej dedine, remeslá, sviatky, tradície a zvyky. Do múzea sa dostanete pohodlnou chôdzou lesným chodníčkom za obcou, Roháčskym turistickým vláčikom, regionálnou autobusovou dopravou alebo vlastným vozidlom.

https://muzeum.zuberec.sk/

Brestovská jaskyňa

Brestovská jaskyňa je prvou sprístupnenou jaskyňou v regióne Oravy a Západných Tatier. Na jej dne sa nachádza riečisko s aktívnym vodným tokom. Jaskyňa sa vyznačuje pozoruhodnou morfológiou priestorov a vzácnou jaskynnou faunou. Dĺžka prehliadkovej trasy je 434 m a má 240 schodov. Doba trvania prehliadky asi 50 minút. Vstup do jaskyne sa nachádza v blízkosti areálu Múzea oravskej dediny len 6 km za obcou.

http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/397-brestovska-jaskyna

Čo vidieť na Orave

Oravský hrad

Najromantickejší hrad na Slovensku, ktorého prvá písomná zmienka pochádza z 2. polovice 13. storočia, patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Počas svojej existencie nebol nikdy dobytý a až do dnešných čias sa zachoval vo veľmi dobrom stave. Pozrieť si tu môžete expozície rozdelené na historickú, etnografickú a prírodovednú časť. Hrad je vďačným objektom aj pre filmárov už takmer 100 rokov. Natočených tu bolo niekoľko rozprávok, dobrodružný seriál, ba aj horor.

www.oravskemuzeum.sk/

Slanický ostrov umenia na Oravskej priehrade

Slanický ostrov umenia ako stála expozícia tradičného ľudového umenia je umiestnená uprostred Oravskej priehrady. Dominantou ostrova je Kostol Povýšenia sv. Kríža a hrobka. V interiéri kostola je nainštalovaná expozícia – „Tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri sa nachádza lapidárium kamennej plastiky „Oravská kamenárska tvorba“ z 18. a 19. storočia. V bývalej hrobke sa nachádza expozícia histórie zatopených dedín a priebeh budovania Oravskej priehrady. Ostrov je prístupný prostredníctvom vyhliadkových lodí.

www.oravskagaleria.sk

Oravská lesná železnica

Zrekonštruovaná úzkorozchodná železničná trať v dĺžke 3,5 km vedie medzi stanicami Tanečník a sedlom Beskyd. Je pozostatkom oravského úseku bývalej Kysucko – oravskej lesnej železnice, ktorou bolo v rokoch 1918–1971 zvážané drevo.

www.oravskemuzeum.sk

Drevený artikulárny kostolík

Drevený artikulárny evanjelický kostol v Leštinách bol postavený v rokoch 1688–1689, do dnešných dni sa zachoval v neporušenom intaktnom stave a v autentickom prírodnom prostredí. Vzácnej historickej pamiatke sa roku 2008 dostalo celosvetového uznania v podobe zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Oravská galéria bola založená roku 1965. Sídli v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavovom námestí v Župnom dome zo 17. storočia, ktorý slúži ako jej administratívne a výstavné centrum. Zbierkovým fondom v počte viac ako 8 300 ks umeleckých diel patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku
www.oravskemuzeum.sk

ZOSTAŇTE S NAMI

Pre informácie o akciách a udalostiach nám nechajte Váš email